Aktualności

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dzień 08 czerwca 2012 jest dniem wolnym od pracy.

Dzień  ten zostanie odpracowany przez GOPS w dniu 30 czerwca

( sobota) w godz. od 700 do 1500.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego