Aktualności

Projekt „Równe Szanse”

W dniu 31.10.2012r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi spotkał się z beneficjentami realizowanego projektu „Równe Szanse”, w celu podziękowania za współpracę i wspólnie spędzony czas w ramach podejmowanych działań.

W roku 2012 oddziaływania GOPS skierowane były do osób i rodzin borykających się z problemem niepełnosprawności. Takich osób na terenie naszej Gminy jest bardzo dużo, dlatego też działania Ośrodka skupiły się na tej grupie mieszkańców Gminy Zawoja. Nasi beneficjenci skorzystali z pomocy specjalistów, uczestniczyli w zajęciach integracyjnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz uczestniczyli w obozie terapeutycznym nad morzem.

Każdy uczestnik na zakończenie projektu otrzymał upominek  w postaci zegarków dla dorosłych beneficjentów oraz odtwarzacza MP3 dla dzieci i młodzieży biorących udział w naszym projekcie.

Kierownik Pani Zofia Dyrcz podziękowała wszystkim zaproszonym beneficjentom za udział w projekcie życząc powodzenia  i sukcesów w realizacji zamierzonych celów .

 

GALERIA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego