Aktualności

Informacja o realizacji projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, iż w m-cu październiku zostaną przeprowadzone prelekcje w szkołach przez Policjanta oraz Pedagoga po 40h.każdy.

Zapraszamy na spotkanie rodziców i opiekunów uczniów danej szkoły.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego