Dokumenty do pobrania

Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w realizacji projektu "RÓWNE SZANSE"  współfinansowanego przez środki Unii Europejskiej proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu wraz z wypełnionymi dokumentami, które można pobrać ze strony internetowej tj:

 

 


Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o nieskorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego

Ankieta rekrutacyjna

Regulamin uczestnictwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego